Category Archives: Пети

Правила дељивости

Уобичајен

Заборавили сте правила дељивости?

Ево малог подсетника:

Advertisements

Појам разломка

Уобичајен

Шта је то разломак?

У овом видео материјалу можете се упознати са појмом разломка, сазнати шта је то именилац, а шта бројилац и како се разломак записује и чита.

Колико је уствари три четвртине?

У следећем видео материјалу погледајте како да помоћу разломка означите део неке целине, а након тога погледајте и следећи видео у којем је објашњено како да осенчите на пример десет шестина. Након одгледаних лекција проверите колико сте научили радећи задатке са наставног листића.

А сад провера. Кликните на листић да проверите колико сте научили.

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ

Коришћен видео материјал преузет  је са сајта https://www.youtube.com/user/profesortube?feature=watch

Претварање разломака

Уобичајен

Како да природан број претворим у разломак?

Сваки природан број може да се напише у облику разломка. Када о томе размишљате имајте на уму колико једно цело има, на пример половина, петина, седмина… Такође је важно да знате да нам разломачка црта поручује „подели бројилац имениоцем“.  У следећем видеу погледајте на који начин се природан број записује у облику разломка.

Прави, неправи разломци – шта је сад па то?

Прави разломци су они код којих је бројилац мањи од имениоца. На пример 3/4, 5/7, 8/11… Требало би да уочите да су ови разломци мањи од једне целине, тј. од 1, па их зато зовемо прави разломци.
Неправи разломци имају бројилац већи од имениоца. На пример 4/3, 6/5, 11/7… Овде би требало да уочите да су ови бројеви већи од 1, па их зато зовемо неправи разломци.
Мешовити бројеви су они који означавају неколико целина и део, на пример ако сте појели две целе јабуке и још пола треће то ћете записати помоћу мешовитог броја 2½.

Мешовити  бројеви се могу претворити у неправе разломке. Ево како:

Неправи разломци се могу записати у облику мешовитог броја. Погледајте како у следећем филму.

А сад проверите да ли сте добро разумели и наравно провежбајте задатке из наставног листића.

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ – лакши                       НАСТАВНИ ЛИСТИЋ – тежи

У тексту су коришћењни видео материјали са сајта https://www.youtube.com/user/profesortube?feature=watch

Проширивање и скраћивање разломака

Уобичајен

Да бисте могли да упоредите разломке, или  да их сабирате, одузимате, множите или делите морате најпре да научите да их проширујете или скраћујете. Овде је важно да знате да ће у оба случаја разломак само променити „одело“ тј. имаће другачији бројилац и именилац, али он заправо показује исти део нечега.
Разломак проширујете множењем и бројиоца и имениоца ИСТИМ бројем.
Разломак скраћујете дељењем и бројиоца и имениоца ИСТИМ бројем.
Због чега ово радимо. Па најчешће зато што нам не одговара задати именилац или бројилац разломка, већ хоћемо да нађемо неки „згоднији“.
Погледајте решења неких задатка из вашег уџбеника у којима је објашњено како да проширите и скратите разломке. Након што их погледате проверите колико сте разумели и сами урадите задатке са наставног листића.

Задатак 1

Задатак 2

Задатак 3

Задатак 4

Задатак 5

Задатак 6

Провежбај уз:
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ – Проширивање разломака
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ – Скраћивање разломака
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ – НЗД бројева

Упоређивање разломака

Уобичајен

Упоредити два разломка значи одредити који је већи, односно мањи или да ли су можда једнаки.
На основу свега што сте до сад научили о разломцима требало би да знате следеће:

1. Прави разломци су мањи од 1;

2. Неправи разломци су већи од један;

3. Једнаки су разломци који настају један од другог проширивањем или скраћивањем.

Ако добро разумемо шта разломак означава онда понекад можемо одмах да утврдимо који је од два разломка већи.

♥♥♥Ако два разломка имају једнаке имениоце већи је онај који има већи бројилац.

Тако имамо да је ¾>¼ јер су у питању исти делови – четвртине, па треба само видети којих има више.

Ако два разломка имају једнаке бројиоце већи је онај који има мањи бројилац.

Тако имамо да је ½>¼  јер су половине веће од четвртина, а има их исти број – по једна.

***

Шта онда да урадимо ако два разломка немају исте бројиоце, ни имениоце? Проширивањем разломака можемо их довести или на исте бројиоце или на исте имениоце, а када то учинимо применићемо једно од претходна два правила:

Задатак 3

Задатак 4

Проверите колико сте добро разумели упоређивање разломака радаћи задатке из листића.

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ – исти бројиоци или имениоци

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ – различити имениоци и бројиоци

Коришћен видео материјал преузет  је са сајта https://www.youtube.com/user/profesortube?feature=watch

Разломци на бројевној полуправој

Уобичајен

Сваком броју одговара тачно једна тачка на бројевној полуправој. Како су разломци бројеви, тако се и они могу наћи на бројевној полуправој, а налазе се тачно на одређеном месту.

Задатак 1:

Задатак 2:

Задатак 3:

Проверите колико сте добро разумели упоређивање разломака радаћи задатке из листића.
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ – прави разломци

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ – мешовити бројеви

Коришћени видео материјали преузет је са сајтова
https://www.youtube.com/user/profesortube?feature=watch
http://www.youtube.com/channel/UCnhbpKzPFFzlKVZCFHlVx9Q?feature=watch

Разломци уз игру

Уобичајен

Ево неких игрица уз које можете провежбати разломке:

Интересантна симулација по моћу које можете да правите разломке,спајате одговарајуће разломке и још штошта. Обартите пажњу на плаве картице на врху стране.

Кликните на слику па одаберите Open file, а потом Run.

 

Направи разломак

Кликни и започни

Још једна игрица помоћу које ћете научити много о разломцима.

 

Разломци - Увод

Кликни и започни

Повежи разломак 1

Повежи разломак 2

Запиши разломак

Одреди разломак броја

Ератостеново сито

Уобичајен

Ератостеново сито представља поступак којим се издвајају прости бројеви мањи од неког задатог броја. Да се подсетимо

ПРОСТИ БРОЈЕВИ су бројеви који се могу поделити само јединицом и самим собом.

Ево како можемо да одредимо све просте бројеве мање од 120 користећи Ератостеново сито.

  1. Напишемо на папир бројеве од 2 до 120.

  2. Двојка је прост број. Прецртамо све парне бројеве.

  3. Следећи број на списку је тројка. Обележимо и њу да је проста. Са списка прецртавамо 9,15,21,27,…

  4. Следећи број на списку је петица. И то је прост број. Са списка прецртавамо 25,35,55,65,85,95,115…

  5. Следећа нам је на списку седмица. У списку простих бројева имамо за сада 2,3,5 и 7. Прецртавамо са списка 49, 77, 91 и 119. Напомена: 56, 63, 70, 84, 98, 105 и 112 су већ раније прецртани.

  6. Следећи број је 11. Како је 11×11 > 120 то обележавамо да су сви преостали бројеви прости.То су 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, …

eee

СИМЕТРАЛА ДУЖИ

Уобичајен

За све оне који нису сигурни кака да конструишу симетралу дужи, ево једног постера на којем могу да се подсете.

Кликните и на линк на постеру небисте ли видели аплет са потпуном конструкцијом.