29. час – Неједнакост троугла (обрада)

Уобичајен

Данашњи час испратите на телевизији или на порталу МОЈА ШКОЛА.

Домаћи задатак:
Уџбеник:
стр. 49 задаци 3, 4
стр. 51, ПШЗ

29. час – Полиедар (утврђивање)

Уобичајен

Данашњи час пратите на телевизији или на порталу МОЈА ШКОЛА.

Домаћи задатак:
Задаци из лекције

28. час – Однос између страница и углова троугла (утврђивање)

Уобичајен

Данашњи час испратите на телевизији или на порталу МОЈА ШКОЛА.

Домаћи задатак:
Збирка, стр. 43
задатак 9

28. час – Полиедар (обрада)

Уобичајен

Данашњи час пратите на телевизији или на порталу МОЈА ШКОЛА.

Домаћи задатак:
Задаци из лекције

27. час – Ортогонална пројекција на раван (утврђивање)

Уобичајен

Данашњи час пратите на телевизији или на порталу МОЈА ШКОЛА.
Добро проучите решен домаћи задатак на почетку лекције и два задатка која су урађена јер ћете сличне задатке имати на писменом. Такође погледајте задатке које сам вам поставила како бисте још боље разумели ортогоналну пројекцију.

Домаћи задатак:
Збирка, страна 19, задаци 6, 7, 8 и 12.

27. час – Однос између страница и углова троуглова (обрада)

Уобичајен

Пре данашњег часа урадите један експеримент. У следећим анимацијама померајте темена троугла. Посматрајте шта се дешава са угловима, када се мењају дужине страница. Шта закључујете?

https://www.geogebra.org/m/CHfqG8X6

https://www.geogebra.org/m/QNTyGjTz

Данашњи час испратите на телевизији или на порталу МОЈА ШКОЛА.
Потребно је да уочите како се са променом дужине страница мењају величине углова и обрнуто.
Ако знамо дужине страница, можемо ли и углове да поређамо по величини, иако не знамо њихове мере? Ако знамо мере углова, можемо ли да закључимо која је страница најдужа, а која најкраћа?

Домаћи задатак:
Збирка, стр. 42 и 43
задаци 1, 2, 3. и 4.

26. час – Ортогонална пројекција на раван (обрада)

Уобичајен

Данашњи час пратите на телевизији или на порталу МОЈА ШКОЛА.
Добро проучите задатке из ове лекције и припремите питања у вези са оним што вам није јасно.

Домаћи задатак:
Задатак из лекције.

26. час – Углови троугла, збир углова троугла (утврђивање)

Уобичајен

Ученици који нису били данас у школи треба да испрате лекцију на порталу Моја школа или на телевизији.

Домаћи задатак:
Збирка, стр. 39 и 40
задаци 7, 8, 9, 10, 19 и 20.

25. час – Нормала на раван, растојање тачке од равни (утврђивање)

Уобичајен

Данашњи час пратите на телевизији или на порталу МОЈА ШКОЛА.
Добро проучите задатке из ове лекције и припремите питања у вези са оним што вам није јасно.

Домаћи задатак:
Задаци из лекције.

25. час – Углови троугла. Збир углова троугла (обрада)

Уобичајен

Ученици који нису били данас у школи треба да испрате лекцију на порталу Моја школа или на телевизији. Остали ученици треба такође да погледају лекцију и пронађу у њој оно што нисмо радили данас на часу.
Из ове лекције је потребно да научите:
– Какви су то унутрашњи, а кави спољашњи углови;
– Какав је однос између унутрашњег и њему одговарајућег спољашњег угла;
– Колики је збир унутрашњих углова у троуглу;
– Колики је збир спољашњих углова троугла;
– Како све ове једнакости примењујемо у задацима.
Добро проучите задатке из лекције и припремите питања у вези са оним шта вам није јасно.

Домаћи задатак: Задатак из лекције са телевизије.
Ученици који су данашњи час пратили у школи за домаћи имају да ураде задатке из лекције са телевизије (портала).